Tia sáng len qua mây trước khi lùi vào hoàng hôn

Tia sáng len qua mây trước khi lùi vào hoàng hôn
Lấm lét chiều tà qua đồi vắng
Ánh dương len lén lặn vào mây
Vần vũ vầng hồng sang màu tím
Chợt hoàng hôn xuống lướt cỏ cây …
Một chút nữa thôi đêm đến đây
Hoang sơ thanh vắng ngọn đồi đầy
Tiếng cú kêu đêm buồn da diết
Ai hoài lên tiếng nức nở thêm …
TT