Trân trọng bản thân và đưa mình lên vị trí cao nhất là cần thiết

Trân trọng bản thân và đưa mình lên vị trí cao nhất là cần thiết…..
Trái tim phụ nữ như pha lê vậy, mong manh dễ vỡ nhưng lúc nào cũng ánh lên thứ ánh sáng nguy nga nhất, họ không sợ hy sinh, không sợ tổn thương, không sợ khổ… họ chỉ sợ người mình yêu không hạnh phúc. Đàn ông dù ở lứa tuổi nào, gặp được một người phụ nữ như vậy, hẳn anh ta có phúc lắm… nhưng mấy người đàn ông biết nhìn ra tấm chân tình ấy mà bao bọc tình yêu ấy hết lòng…
Hãy sống tiếp cuộc đời của mình, dù đàn ông có còn bên cạnh hay không, can đảm một chút, thách thức một chút… mỉm cười rồi vượt qua, sẽ đau đó, sẽ khó đó, sẽ đóng băng cảm xúc đó… nhưng mà cũng phải tự tin lên, chẳng có gì mà không được, chỉ là lòng người không muốn vượt qua mà thôi…