Trong lòng dân Sài Gòn và khắp các vùng miền đến nơi này sinh sống

1  
Trong lòng dân Sài Gòn và khắp các vùng miền đến nơi này sinh sống, lập nghiệp, ai cũng hiểu, Sài thành luôn là thành phố nghĩa tình.
Cái nghĩa tình đó đã “lậm” vào họ từ trong máu. Dẫu có bao nhiêu tính cách của vùng miền, nhưng tới đây rồi chỉ vài ba năm, cái tính cách đó cũng “cảm” được và rồi bị “Sài Gòn hóa” tự bao giờ chẳng hay. Những bình trà đá, bánh mì, nhà trọ sinh viên miễn phí hoặc giá “bèo”… dường như chưa bao giờ vơi, chưa bao giờ dứt như cái nghĩa tình của đất Sài Gòn ưa ra tay giúp người…