Về chuyện ngoại tình

Về chuyện ngoại tình, bồ nhí trong xã hội Việt Nam thì ở cơ quan tổ chức nào mà chẳng có, tính từ TW trở xuống đến các cơ sở ở địa phương đều vừa tham vừa nhũng vừa hủ hoá, Các cụ xưa đã có câu :”Thượng bất chính thì hạ tắc loạn” những người nào có vợ con có tý nhan sắc mà đi làm cơ quan nhà nước thì phải hết sức cảnh giác với bọn tham quan mất nhân tính này, vì chúng nó có quyền lực lại lắm “tiền chùa” đi cướp được của nhân dân, của đất nước nên nó ăn chơi phè phỡn, nên vợ người ta, con người ta nó cũng xơi hết, kể cả có những cô gái chỉ bằng tuổi con, thậm chí chỉ bằng tuổi cháu chúng nó cũng không từ, xơi tất..!!! Là những người dân luôn luôn có lòng tự tôn dân tộc, song cũng không khỏi đau lòng, đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, một đất nước tuy nhỏ bé, kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu song có truyền thống quật cường đã từng đánh thắng nhiều kẻ thù ngoại xâm mạnh hơn, giàu hơn ta gấp nhiều lần..! Vậy mà hiện nay lại một lần nữa đất nước đang có nguy cơ luôn luôn rình rập thì những cán bộ thoái hóa biến chất ngày càng nhiều, đây cũng là một lũ sâu mọt phá hoại đất nước, tiếp tay cho ngoại bang…!