vinh danh đơn hàng đầu tiên

vinh danh đơn hàng đầu tiên
chúc mừng c hương fb Huong Hoang đã rất xuất sắc hoan thanh đơn hang 181bp trog vai ngay tham gia
chúc mừng c của e quá gioi rất tự hao vi được lv cug chi
đến với cv nay cug la 1 cái duyên c nhi
c kể lúc trước c cug lam cv nay rôi nhug k thành công va cug k có kqau mấy.vi lúc đó c lam theo PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG. NÊN lúc trước khi e cse với c về cv nay c bảo c k lam nữa vi thấy k ổn
nhug roi hany khi e cse với c 1 lân nữa về tiềm nagw của cv này.lam theo 1 phương pháp mới PP BÁN BUÔN ONL .
va c thấy có nhiều người thành công quá họ lam được tsao mih k lam được nhj.vây la c qdinh thử lại 1 lan nữa.
như cái duyên ấy c nhj
chỉ sau vai ngay tham gia c co đơn hag 200bp nhug do 1so sp hết hag nên con 181bp và bắt dầu biết về bí mật BÁN BUÔN CỦA ORIFLAME .tuyệt quá c oi. 1 khởi đầu quá nhiều năng lương
Chúc c sớm đạt được nhug mức ckhau của ori nhe
nhắm thẳng mục tiêu 6%,9% thag nay c nhe LE Gia Trần Thị Trần Thị Thuý Quỳnhuý Quỳnh. Tam Truong