XÁ LỢI THẬT

XÁ LỢI THẬT-GIẢ VÀ SỰ LINH ỨNG KHI CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
Gần đây nghe được nhiều câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của xá lợi Phật và xá lợi già lam thánh chúng hiện đang được thờ phượng trong các bàn thờ tư gia, các ngôi tự viện, tịnh xá, mật thất, …và cả trong các chùa chiền Phật giáo. Rất nhiều người phật tử, thiện tín sơ cơ trước và sau lễ chiêm bái xá lợi đều mang không ít tâm tư. Họ thường luận bàn nhau qua lại về tính xác thực của xá lợi.
Tựu chung các câu hỏi đều khá giống nhau:
– Tại sao nơi nào cũng có xá lợi Phật để thờ, sao Phật lại có thể quá nhiều xá lợi như vậy?
– Phải chăng trong số xá lợi đó thì là hàng giả, hàng nhái có lẽ chiếm đa số. Mục đích của những người tổ chức có phải là để câu kéo đông người đến chiêm bái nhằm phát sinh thêm giọt giầu, lợi lộc cúng dàng Tam Bảo? Họ nghi ngờ (khả tư nghì) và hoang mang.
Có anh hùng bàn phím thậm chí còn chưa đến chiêm bái xá lợi, ngồi bên máy tính hay trong tay lúc nào cũng khư khư chiếc Iphone, hễ khi nhắc đến xá lợi cũng nảy sinh nghi ngờ và luận bàn trao qua đổi lại nhau đến chán mới thôi. Thực tế là chiêm thì cứ chiêm, bái thì cứ bái, luận thì cứ luận và chả có ai trả lời hay có minh chứng xác thực nào tính trung thực của xá lợi.
Vậy thì câu trả lời là đây, nằm ngay tại Tăng Chi Bộ Kinh, Quyển I, chương IV, phẩm Không hý luận, phần Không thể nghĩ đến được, VNCPHVN ấn hành 1996, tr 706).
Những điều không thể nghĩ bàn:
“Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, gọi các Tỳ kheo: Có 4 điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
-Phật giới của các Đức Phật, này các Tỷ kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ”,…và “Tâm tư thế giới, này các Tỷ kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ”.
Có 4 điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ”
Trước khi đến chiêm bái xá lợi thì bạn cần tâm niệm rằng: Xá lợi là bảo vật tối cao, tối thắng vi diệu tột cùng của Phật Giáo. Chiêm bái là để thấy ra một sự thật mọi người thường lầm lẫn là: PHẬT THÍCH CA CŨNG LÀ NGƯỜI CÓ THẬT, có di tích khảo cổ xác nhận, có vật chứng, có địa danh, có cha, có mẹ và vợ con, có giàu sang, chức tước và Ngài cũng đã nếm trải tất cả những hoan lạc thế gian trước khi thành Phật. Người đã để lại một di sản minh triết và đại trí tuệ, nhờ học hỏi Phật mà con người thế gian từ kẻ phàm phu có thể trở nên tốt lành, sống cao thượng hoặc đưa đến cả sự bất tử Vô Sinh Bất Diệt.
Có một sự thật ít người tư duy đến là: từ một vài cục đất, một vài ký nhựa hoặc vài chục cân kim loại là loại vật chất rẻ mạt, tầm thường. Qua sự chế tác với kỹ thuật và nghệ thuật, trở thành hình tượng Kim Thân Phật, Thân Bồ Tát, Thanh Văn. Từ đó hàng vạn người chiêm bái, lễ lạy thì nhờ năng lực tâm linh thứ vật chất kia cũng trở nên huyền diệu, linh ứng và thiêng liêng.
Do vậy, có ai đặt ra câu hỏi sao đất, nhựa, kim loại mà cũng trở nên tôn kính đến vậy mà hết đời này sang đời khác phật tử cứ cúc cung cúi đầu bái sám, đảnh lễ. Trong khi đó xá lợi dù của Phật hay thánh Tăng đệ tử Phật đều là phần thu được trong tro cốt sau lễ Trà tỳ hỏa táng mà nếu so sánh với đất-nhựa-kim loại rẻ tiền thì phẩm vật nào là đáng đảnh lễ, đáng tôn kính và chiêm bái. Thiết nghĩ khi lòng tôn kính phát sinh thì luận bàn đúng sai, thật giả có khác nào thất kính, có phải là thái độ phản tâm linh hay không.
Theo kinh Phật, do quả dị thục của nghiệp nên mỗi chúng sinh là không đồng căn tính, không đồng căn cơ và chiêu cảm nghiệp mỗi chúng sinh là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên trong lúc linh thiêng chiêm bái xá lợi có người dễ dàng nhìn thấy hào quang 6 mầu phát tỏa, có người do tương ưng về nghiệp cảm nhận được Phật lực, oai đức từ xá lợi, có người lại cảm thấy toàn thân nóng rực, có người lại rùng mình rơi lệ,…thậm chí có người thấy cả bóng Phật trong tháp xá lợi.
Đối với người con Phật chân chánh, hướng tâm tu tập thì hầu hết đều thấy rõ sự vi diệu phát sinh từ sự thành kính, sự nhất tâm. Có người trong lúc hoạn nạn thay vì kêu trời, kêu cha mẹ tới giúp thì chợt bật ra từ vô thức câu niệm Phật cũng làm họ vượt thoát cảnh nguy nan, não hại. Vì vậy khi có cơ duyên được đảnh lễ, chiêm bái xá lợi thì phật tử hãy cọ rửa lại tâm tư, loại bỏ các sự suy tư, sự nghi ngờ vốn thường làm người ta nhiệt não, điên đảo từ đó lắng lòng hướng tới một thái độ tôn kính, thành tâm và hướng đến nhất tâm. Thái độ này nhà phật gọi là thân hành niệm. “Nhân có niệm sinh định, nhân có định sinh tuệ” là tuệ giác ngộ. Phật tử nên có đức tin chân chánh, đức tin còn phải ở mức sâu dày, là bất khả tư nghì và bất thối chuyển.
Khi đó bạn sẽ chắc chắn cảm nhận được sự vi diệu, linh ứng của lễ chiêm bái đảnh lễ xá lợi. Mọi nguyện cầu của tín thí sẽ tựu thành như nguyện nhờ tâm thành tín có năng lực hộ trì cho phật tử.
Xá lợi Phật Thích Ca có đến 84.000 phần rải tản khắp quả địa cầu này. Do mắt người phàm thường bị bụi khát khao, bụi buồn bực nên tâm si che án, giả chăng có xá lợi Phật trước mặt thì cũng không thể nhìn ra. Vì vậy mà đừng bao giờ hỏi mình và hỏi người đây có đúng là xá lợi Phật hay không. Hơn thế phàm nhân ai cũng vốn nặng nghiệp, đã vốn thống khổ đủ đường may mắn gặp xá lợi Phật mà lại nghĩ đó là giả thì không biết ác nghiệp còn đeo đuổi đến bao giờ mới tha cho xác phàm này.
Câu trả lời là: ĐỪNG DÙNG SUY TƯ PHÀM NHÂN KHI LUẬN BÀN VỀ GIỚI VỨC CHƯ PHẬT VÀ CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG, ĐỪNG BÀN VỀ SỰ CÓ THẬT HAY KHÔNG THẬT, CHÂN THỰC HAY GIẢ TẠO CỦA CÁC XÁ LỢI. Tốt nhất nên có lòng thành kính với xá lợi như khi các vị còn đang hiện tiền. Chiêm bái để được hưởng ân đức, hưởng hồng ân Tam bảo mong mỏi được từ thùy gia hộ cho luôn an vui, tấn hóa và hạnh phúc lâu dài. Mọi sự bàn luận về xá lợi chỉ làm não hại, điên đảo, làm hạ thấp lòng tôn kính tín thí với Phật. Chỉ làm mình rời xa thêm Tam Bảo và trí tuệ Phật mà thôi. Chắc chắn với thái độ không chân chánh như thế thì sự ứng nghiệm, sự nhiệm mầu của công đức đại lễ chiêm bái xá lợi sẽ thiêu đốt cả rừng thiện nghiệp.
Đại lễ Phật Đản năm nay, chùa Pháp Vân địa chỉ 1299 Giải Phóng tổ chức sự kiện đặc biệt đảnh lễ chiêm bái vô số xá lợi Phật&Thánh Tăng từ ngày 8 đến 15AL. Một lễ, một lạy trước linh đài xá lợi Phật và chư hiền Thánh Tăng cùng với tâm dạ nhiệt chí thành có sức nặng nghìn cân, bằng trăm lần lễ nơi khác mà không có xá lợi.
Tuệ Đông
(Hình ngọc Mani đẹp như hoa chiên đàn, xá lợi huyết, xá lợi não, xương, da, …và các tháp xá lợi chuẩn bị cho đại lễ Chiêm Bái Xá Lợi tại chùa Pháp Vân.