Xem thời sự thấy Quân Đội phi chí kiếm soát vòng ngoài chưa thế đột phá vào bên trong

Xem thời sự thấy Quân Đội phi chí kiếm soát vòng ngoài chưa thế đột phá vào bên trong, người dân đang tiếp tục di tản khỏi nơi bị chiếm đóng bởi IS. Điệp viên tình báo Đông Lào Đu Tát Tê tuyên bố nếu tình hình không khả quan ông ta sẽ kêu gọi Việt Nam đem lực lượng Dân Quân Tự Vệ Sang hỗ trợ. Vì lực lượng is rất thiện chiến chí có DQTV của Đông Lào mới đối phó được.